albanian english


Regjistroni email-in tuaj pr të marr t rejat tona
 
ProFarmis
ProFarmis sht programi më i ri pr menaxhimin e farmacivePrograme Shqip projektoi dhe implementoi me sukses sistemin e monitorimit me kamera t zgjedhjeve pr kuvend Qershor 2009


Programet tona janë prshtatur me pajisjet fiskale t kompanive t liçensuara nga Drejtoria e Tatim Taksave