Advansis
  
tashmë në treg me eksperiencën e gjatë dhe kualifikimin e stafit të saj.
ofron sistemet më të avancuara dhe profesionale në fushën e sigurisë dhe survejimit me kamera.
sjell tani për ju Albrentis, sistemin më të ri online për menaxhimin e qeradhënies së automjeteve.
telephony1
Zgjidhje fleksibël për sistemet e telefonisë së brendshme dhe thirrje me kosto të ulët


Telefonia, si shumë sisteme të tjera, së fundmi është orientuar në aplikimin e asaj në rrjetet IP.

Kjo ishte e vetmja mënyrë për të bërë të mundur shtrirjen e saj sa më gjerë, përshtatjen me sistemet e tjera të informatizimit dhe globalizimin e destinacionit të thirrjeve.

Tashmë mund të kryhen thirrje telefonike nga PC, nga telefoni i zakonshëm analog, nga telefoni IP, apo nga telefoni celular kundrejt çdo destinacioni kudo qoftë në botë, nëpërmjet rrjetit të Internetit.

Advansis do t'ju garantojë zgjidhjen e përshtatshme për:

  • Projektimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës telekomunikuese fikse
  • Sisteme të brendshme telefonie për kompani, institucione apo subjekte të tjera
  • Konsulencë teknike në këtë fushë
  • Shërbime për thirrje VoIP
  • Llogari VoIP me tarifa konkurruese
 
telefoni
Broshura e Sistemeve të Telefonisë
You are here: Home Telefoni

Mënyra kontakti

Advansis sh.p.k    
Rr. Selite e vjeter. Tirane    
     
   Adm
contact youtube_logo facebook linkedin calendar login1

Newsletter

Info legale

Privatësia
Termat e përdorimit
Informacion legal
Advansis ©2011

Gjuha e faqes

Joomla template by ByJoomla.com