Advansis
  
tashmë në treg me eksperiencën e gjatë dhe kualifikimin e stafit të saj.
ofron sistemet më të avancuara dhe profesionale në fushën e sigurisë dhe survejimit me kamera.
sjell tani për ju Albrentis, sistemin më të ri online për menaxhimin e qeradhënies së automjeteve.
parking
Sisteme tё menaxhimit tё parkingut me pagesё
Advansis ofron implementimin e sistemeve tё kontrollit dhe menaxhimit tё parkingut me ose pa pagesё tё integuruara gjithashtu edhe me sistemet e kontrollit tё aksesit.
skeme ilustruese
Sipas rasteve specifike mund tё organizohet sistemi i parkingut me 1 ose disa hyrje, 1 ose disa dalje, terminalin e kontrollit dhe pagesёs.
Advansis projekton dhe implementon sistemin sipas kritereve tuaja.

Ka 2 versione sistemi pёr menaxhimin e klienteve tё parkingut.

1.    Sistemi i menaxhimit tё parkingut nёpёrmjet biletave me barcode
2.    Sistemi i menaxhimit tё parkingut nёpёrmjet etiketave RFID ( TAGS)

Nё rastin e parё sistemi lёshon njё biletё me barcode pёr cdo klient qё hyn nё parking. Nё momentin e daljes sistemi identifikon dhe llogarit sipas rastit detyrimin e klientit.

Nё rastin e dytё sistemi lёshon njё etiketё ( xheton RFID ) pёr cdo klient qё hyn nё parking. Nё momentin e daljes klienti fut kёtё xheton nё pajisjen e daljes dhe sistemi identifikon dhe llogarit sipas rastit detyrimin e klientit.

Pёr tё dyja rastet sistemi ofron menaxhimin e klientёve tё regjistruar me karta antarёsie.

Disa nga funksionalitetet e sistemeve jepen mё poshtё:

 • Detektim automatik i mjetit nё portat hyrese dhe dalёse nga barrierat nё mёnyrё shmangjen e dёmtimit tё mjetit.
 • Komandim automatik dhe manual i barrierave.
 • Modul sinjalizimi me tabela elektronike pёr vende tё lira apo jo nё parking.
 • Modul sinjalizimi me semafor pёr hyrjet dhe daljet.
 • Modul leximi tё kartave tё antarёsimit nё pikat e hyrjes dhe daljes.
 • Lёshim automatik i biletёs apo etiketёs nё hyrje.
 • Marrje automatike e etiketёs nё dalje.
 • Printim i faturёs sё klientit me detyrimin pёrkatёs.
 • Monitorim me kamera i mjeteve nё hyrje dhe dalje.
 • Ekran nё njёsitё e daljes pёr afishimin e detyrimit dhe kreditit tё klientit.
 • Modul pёr kryerjen e pagesave nё distancё.

Softwari i menazhimit tё sistemit ofron njё sёrё funksionalitetesh si:
 
 • Menashimi i tarifave sipas fashave orare dhe kohёs sё qёndrimit.
 • Menaxhimi i klientёve tё regjistruar.
 • Menaxhim i pagesave.
 • Menaxhim i vendeve tё parkingut.
 • Raportime dhe sinjalizime tё shumta etj.

Pёr infomacion tё mёtejshёm apo sqarime tё nevojshme ju ftojmё tё na kontaktoni.

 
You are here: Home Sisteme parkingu

Mënyra kontakti

Advansis sh.p.k    
Rr. Selite e vjeter. Tirane    
     
   Adm
contact youtube_logo facebook linkedin calendar login1

Info legale

Privatësia
Termat e përdorimit
Informacion legal
Advansis ©2011

Gjuha e faqes

Joomla template by ByJoomla.com