Advansis
  
tashmë në treg me eksperiencën e gjatë dhe kualifikimin e stafit të saj.
ofron sistemet më të avancuara dhe profesionale në fushën e sigurisë dhe survejimit me kamera.
sjell tani për ju Albrentis, sistemin më të ri online për menaxhimin e qeradhënies së automjeteve.
alblines Alblines


Përshkrimi
Sistem online për menaxhimin e agjensive të udhëtimeve
Funksionet kryesore të sistemit:
  • Menaxhim i agjensive, përdoruesve, mjeteve të udhëtimit, drejtuesve të mjetit.
  • Menaxhim i udhëtimeve.
  • Menaxhim i shitjes dhe rezervimit të biletave.
  • Nivele aksesi sipas funksioneve për përdoruesit (administrator, administrator agjensie, përdorues agjensie, përdorues i thjeshtë).
  • Raporte për çdo periudhë të zgjedhur kohore për shitjet e kryera, të ardhurat e çdo agjensie etj.
line
pdf Broshura Alblines demo Kërkoni çmimet demo Demo Alblines
 
You are here: Home

Mënyra kontakti

Advansis sh.p.k    
Rr. Selite e vjeter. Tirane    
     
   Adm
contact youtube_logo facebook linkedin calendar login1

Info legale

Privatësia
Termat e përdorimit
Informacion legal
Advansis ©2011

Gjuha e faqes

Joomla template by ByJoomla.com